Nevodjena raketa produženog dometa 107 mm

Nevodjena raketa produženog dometa 107 mm je konstruisana za: • onesposobljavanje neprijateljskih trupa i opreme, • onesposobljavanje ili uništenje neprijateljske sile na bojnom polju, • onesposobljavanje ili zaustavljanje neprijateljskih konvoja, • sprečavanje napada padobranima i invazije sa mora • neutralizaciju ili uništenje neprijateljskih komandnih mesta i komunikacionih centara unutar dometa.

Kontakt

Serbia, Paunova 24/137, Belgrade

Slušanje, analiza, saveti i pomoć su vrednosti koje ima naš tim kako bismo postigli našu viziju i ciljeve naših partnera.