PROTIVTENKOVSKA VOĐENA RAKETA 9M14P1B1 „MALJUTKA”

Raketa 9M14P1B1 je protivoklopna vođena raketa, velikog dometa, sa ručnim ili poluautomatskim vođenjem. Koristi se u okviru prenosnih PO lansirnih kompleta, na raznim vrstama borbenih oklopnih vozila i na helikopterima. Namenjena je za uništavanje tenkova i drugih oklopnih pokretnih i nepokretnih ciljeva.

Kontakt

Serbia, Paunova 24/137, Belgrade

Slušanje, analiza, saveti i pomoć su vrednosti koje ima naš tim kako bismo postigli našu viziju i ciljeve naših partnera.