Automatska puška M05E3

Automatska puška M05 E3 pripada grupi novih modela automatskih pušaka u kalibru 7.62×39 mm. Konstruisana na osnovama dobro poznatih automatskih pušaka M70 sa unapređenjima koja su rezultat modernih taktičkih zahteva.

Kontakt

Serbia, Paunova 24/137, Belgrade

Slušanje, analiza, saveti i pomoć su vrednosti koje ima naš tim kako bismo postigli našu viziju i ciljeve naših partnera.